TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

2102/QĐ-UBND

Về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

2103/QĐ-UBND

Về việc công bố Bộ TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã

Đính kèm file:   

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp các ngày kỷ niệm, tháng hành động hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đính kèm file:   

1154/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:   

18/2023/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Đính kèm file:   

04/2023/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Đính kèm file:   

05/2023/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 

Đính kèm file:   

28/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

22/2022/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Đính kèm file:   

23/2022/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý

Đính kèm file:   

88/2022/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

2684/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về việc đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đính kèm file:   

2345/QĐ-UBND

Về việc tổ chức lại các phòng thuộc Sở và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Đính kèm file:   

25-HD/BCĐTW

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Đính kèm file:   

42/2022/NQ-HĐND

Sửa đổi Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng

Đính kèm file: