TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

29/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 Bộ Luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

Đính kèm file:   

08/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:   

07/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

Đính kèm file:   

15/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

42/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

Đính kèm file:   

38/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

32/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Đính kèm file:   

37/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

Đính kèm file:   

36/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 

Đính kèm file:   

35/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đính kèm file:   

33/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

Đính kèm file:   

32/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đính kèm file:   

29/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Đính kèm file:   

28/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng  

Đính kèm file:   

27/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Đính kèm file: