TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

49/2018/NĐ-CP

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

01/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:   

24/2018/NĐ-CP

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động 

Đính kèm file:   

161/2017/NĐ-CP

Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội 

Đính kèm file:   

33/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

Đính kèm file:   

35/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đính kèm file:   

36/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Đính kèm file:   

37/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Đính kèm file:   

38/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Đính kèm file:   

31/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Đính kèm file:   

29/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Đính kèm file:   

28/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:     

141/2017/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Đính kèm file:   

110/2017/NĐ-CP

Quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:   

27/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file: