Họ tên Năm sinh Quan hệ Thông tin Địa chỉ thờ cúng
Thân nhân chủ yếu
Trần Thị Thưởng 1926 Mẹ
Địa chỉ thân nhân: , Hòa Thuận Tây, Hải Châu
Địa chỉ hưởng trợ cấp: , Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Tiền trợ cấp: 1100000
, Hòa Thuận Đông, Hải Châu