Xem Liệt sĩ
Quay lại Quay lại danh sách
Thông tin liệt sĩ
Di ảnh
Số hồ sơ *
499ÐN
Họ tên *
Hà Cao Sơn
Năm sinh
1951
Nguyên quán
xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tỉnh
Thời kỳ
Chống Mỹ
Đơn vị
Đại đội 6 tiểu đoàn 371 bộ tư lệnh pháo binh
Chức vụ
Quản lý
Ngày nhập ngũ
09/1971
Loại hồ sơ
Bản chính
Thông tin hy sinh
Năm hy sinh
27/06/1972
Địa điểm hy sinh
Mặt trận phía nam
Trường hợp hy sinh
chiến đấu chống Mỹ bảo vệ tổ quốc
Anh hùng LLVT
Số bằng TQGC
GP 414b
Số QĐ TQGC
358 TTg ngày 18/08/1987
Thông tin phần mộ
Ngày chuyển đến
Nghĩa trang
Loại mộ
Hàng
Số mộ
Khu
Năm quy tập
Ngày chuyển đi
Địa chỉ chuyển đi
Thông tin thân nhân